Cenník AUTODOPRAVA

Cena za km:                                                               

– 0,50 €/km 

– stojné 15,-€/ hod.

Účtuje sa každý km, vrátane cesty späť.                                                                                      Základná sadzba v závislosti od aktuálnej polohy a rozsahu práce od 20,-€

V rámci Bratislavy sa pri ceste z bodu A do bodu B kilometre neúčtujú!
Každá ďalšia adresa v Bratislave k základnej sadzbe + 1,-€/km. Pri jazde do okrajových častí Bratislavy (DNV, Záhorská Bystrica, Devín, Jarovce, atď.) k základnej sadzbe +5,- €.

V prípade manuálnej nakládky/vykládky, znesenia/vynesenia, alebo ťažkých bremien, cena po dohode.

Cenník SŤAHOVANIE-VYPRATÁVANIE

 

Základná sadzba sťahovania / vypratávania, je v závislosti od počtu pracovníkov a rozsahu práce od 25,-€/hod. ( jeden pracovník + auto ). Služby sa účtujú podľa dĺžky odpracovaného času. Po prvej hodine sa účtuje pomerná časť základnej sadzby, za každých začatých 15min.

V rámci Bratislavy sa pri ceste z bodu A do bodu B kilometre neúčtujú!
Každá ďalšia adresa v Bratislave k základnej sadzbe + 1,-€/km. Pri jazde do okrajových častí Bratislavy (DNV, Záhorská Bystrica, Devín, Jarovce, atď.) k základnej sadzbe +5,- €.

Pri jazde mimo Bratislavu k základnej sadzbe + 1,-€/km a 4,-€/hod jazdné na jedného pracovníka (mimo šoféra). V prípade ťažkých bremien, cena po dohode.

      
                                                                                     

Cenník MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Základná sadzba pre montáž/demontáž, je v závislosti od počtu pracovníkov a rozsahu práce od 15,-€/hod. (jeden pracovník). Služby sa účtujú podľa dĺžky odpracovaného času. Po prvej hodine sa účtuje pomerná časť základnej sadzby, za každých začatých 15min. V prípade montáže Vami privezeného a vyneseného nábytku, sa účtuje k cene montáže jazdné na adresu, vo výške 1,-€/km, minimálne však 10,-€