CENNÍK

Základná sadzba prepravy a nákladného TAXI v závislosti od aktuálnej polohy a rozsahu práce od 20,-€

Základná sadzba sťahovania a vypratávania v závislosti od aktuálnej polohy, počtu pracovníkov a rozsahu práce od 25,-€

Služby sa účtujú podľa dĺžky odpracovaného času. Po prvej hodine sa účtuje pomerná časť základnej sadzby, za každých začatých 15min.

V rámci Bratislavy sa pri ceste z bodu A do bodu B kilometre neúčtujú!

Každá ďaľšia adresa v Bratislave k základnej sadzbe + 1,-€/km

Pri jazde do okrajových častí Bratislavy (DNV, Záhorská Bystrica, Devín, Jarovce) k základnej sadzbe +5,- €
Pri jazde mimo Bratislavu k základnej sadzbe + 1,-€/km a 4,-€/hod jazdné na pracovníka (mimo šoféra)

V prípade ťažkých bremien, cena po dohode.

Počas sviatkov, dní pracovného voľna (okrem soboty do 13:00) a cez pracovné dni po 17:00 hod. príplatok 35%.