CENNÍK

Ceny od 20,-€ v závislosti od aktuálnej polohy, vzdialenosti, rozsahu a trvania práce a počtu pracovníkov.
Sťahovanie alebo vypratávanie sa účtuje podľa dĺžky odpracovaného času. Po prvej hodine sa účtuje pomerná časť, za každých začatých 15min.

V rámci Bratislavy sa pri ceste z bodu A do bodu B kilometre neúčtujú!

Každá ďaľšia adresa do 5 km v Bratislave +5,-€
Pri sťahovaní do okrajových častí Bratislavy (DNV, Záhorská Bystrica, Vajnory, Jarovce) +5,- €
Pri sťahovaní mimo Bratislavu + 1,-€/km a 4,-€/hod jazdné na pracovníka (mimo šoféra)

V prípade obzvlášť ťažkých bremien, cena po dohode.

Počas sviatkov, dní pracovného voľna (okrem soboty do 13:00) a cez pracovné dni po 17:00 hod. príplatok 35%.